Polityka prywatności

1) Wprowadzenie i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

1.1 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Cię, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej. W tym kontekście dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.

1.2 Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Velvet Trading GmbH, Markircher Str. 12a, 68229 Mannheim, Niemcy, tel.: +49 (0)621 - 405 465 90, faks: +49 (0)621 - 32 89 93 19, e-mail: info@floordirekt.de. Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

2.1 Podczas zwykłego informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tj. jeśli użytkownik nie rejestruje się ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy tylko takie dane, które przeglądarka użytkownika przesyła do serwera strony (tzw. "pliki dziennika serwera"). Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia mu strony internetowej:

 • Odwiedzana witryna
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość przesłanych danych w bajtach
 • Źródło/odnośnik, z którego użytkownik wszedł na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (w stosownych przypadkach: w formie zanonimizowanej)
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.


2.2 Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

3) Hosting i sieć dostarczania treści

Shopify

Do hostingu naszej strony internetowej i wyświetlania treści strony używamy systemu następującego dostawcy: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia ("Shopify").

Dane są również przekazywane do: Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc lub Shopify (USA) Inc.

Wszystkie dane gromadzone na naszej stronie internetowej są przetwarzane na serwerach dostawcy. Zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do Kanady odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca odnosi się do standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

4) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy plików cookie, tj. małych plików tekstowych, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. W niektórych przypadkach te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (tzw. "sesyjne pliki cookie"), w innych przypadkach te pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas i umożliwiają zapisanie ustawień strony (tzw. "trwałe pliki cookie"). W tym drugim przypadku okres przechowywania można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie przeglądarki internetowej.

Jeśli dane osobowe są również przetwarzane przez poszczególne pliki cookie używane przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO albo w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w przypadku udzielonej zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej, a także przyjaznego dla klienta i skutecznego projektowania wizyty na stronie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub mógł wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie.

Należy pamiętać, że w przypadku braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

5) Kontakt

5.1 ausgezeichnet.org

W przypadku przypomnień o ratingach korzystamy z usług następującego dostawcy: AUBII GmbH, Alsterufer 34, 20354 Hamburg, Niemcy.

Wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, przekazujemy Twój adres e-mail i, w stosownych przypadkach, inne dane klienta do dostawcy, aby mógł skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej z przypomnieniem o ratingu.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość wobec nas lub dostawcy.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

5.2 Przypomnienie o własnej ocenie

Wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, wykorzystujemy adres e-mail użytkownika do jednorazowego przypomnienia o przesłaniu oceny zamówienia. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do administratora danych.

5.3 Dane osobowe są gromadzone w trakcie kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail). O tym, jakie dane są gromadzone w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, można dowiedzieć się z odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub w celu skontaktowania się z użytkownikiem i związaną z tym administracją techniczną.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dane użytkownika zostaną usunięte po przetworzeniu jego żądania. Dzieje się tak w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma ustawowych obowiązków przechowywania danych.

6) Funkcja komentowania

W kontekście funkcji komentowania na tej stronie internetowej, oprócz Twojego komentarza, informacje o czasie utworzenia komentarza i wybranej przez Ciebie nazwie komentatora będą przechowywane i publikowane na tej stronie internetowej. Ponadto adres IP użytkownika będzie rejestrowany i przechowywany. Adres IP jest przechowywany ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby dana osoba naruszyła prawa osób trzecich, publikując komentarz lub nielegalne treści. Adres e-mail użytkownika jest nam potrzebny do skontaktowania się z nim w przypadku, gdy osoba trzecia zakwestionuje opublikowane przez niego treści jako niezgodne z prawem.

Podstawą prawną przechowywania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy, jeśli osoby trzecie uznają je za niezgodne z prawem.

7) Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane w niezbędnym zakresie w każdym przypadku, jeśli użytkownik przekaże je nam podczas otwierania konta klienta. Dane wymagane do otwarcia konta można znaleźć w masce wprowadzania odpowiedniego formularza na naszej stronie internetowej.

Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość na podany powyżej adres osoby odpowiedzialnej. Po usunięciu konta klienta jego dane zostaną usunięte, pod warunkiem, że wszystkie umowy zawarte za jego pośrednictwem zostały w pełni przetworzone, nie ma żadnych prawnych okresów przechowywania i nie istnieje żaden uzasadniony interes z naszej strony w dalszym przechowywaniu.

8) Wykorzystywanie danych klientów do celów marketingu bezpośredniego

8.1 Rejestracja do naszego biuletynu e-mail

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera e-mail, będziemy regularnie wysyłać Ci informacje o naszych ofertach. Jedynymi obowiązkowymi danymi do wysyłania newslettera jest adres e-mail użytkownika. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie wykorzystywane w celu kierowania do użytkownika osobistych wiadomości. Do wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in, która gwarantuje, że użytkownik będzie otrzymywał newsletter tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdził swoją zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez aktywację linku weryfikacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.

Aktywując link weryfikacyjny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przechowujemy adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, aby móc śledzić ewentualne nadużycia adresu e-mail w późniejszym terminie. Dane gromadzone podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera są wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie lub wysyłając odpowiednią wiadomość do osoby odpowiedzialnej wymienionej na początku. Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania jego danych w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

8.2 Rapidmail

Nasz biuletyn e-mail jest wysyłany za pośrednictwem tego dostawcy: rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg, Niemcy.

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym i przyjaznym dla użytkownika marketingu biuletynowym przekazujemy temu dostawcy dane podane przez użytkownika podczas rejestracji do biuletynu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, aby mógł on wysyłać biuletyn w naszym imieniu.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, dostawca przeprowadza również statystyczną ocenę sukcesu kampanii newsletterowych za pomocą sygnałów nawigacyjnych lub pikseli śledzących w wysyłanych wiadomościach e-mail, które mogą mierzyć wskaźniki otwarcia i konkretne interakcje z treścią newslettera. W tym procesie gromadzone i oceniane są również informacje o urządzeniu końcowym (np. czas połączenia, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny), ale nie są one łączone z innymi rekordami danych.
Zgodę na śledzenie newslettera można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która chroni dane osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania przekazywania ich stronom trzecim.

8.3 Powiadomienie o dostępności towarów pocztą elektroniczną

W przypadku towarów, które są tymczasowo niedostępne, można zarejestrować się w celu otrzymywania powiadomień o dostępności towarów pocztą elektroniczną. W takim przypadku wyślemy jednorazową wiadomość e-mail o dostępności wybranego produktu. Do wysłania tego powiadomienia wymagany jest wyłącznie adres e-mail użytkownika. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i może zostać wykorzystane do zwrócenia się do użytkownika osobiście. Do wysyłania wiadomości e-mail stosujemy tak zwaną procedurę double opt-in, która gwarantuje, że użytkownik otrzyma powiadomienie tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzi swoją zgodę na to, aktywując link weryfikacyjny wysłany na podany adres e-mail.

Aktywując link weryfikacyjny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przechowujemy adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, aby móc śledzić ewentualne nadużycia adresu e-mail w późniejszym terminie. Dane, które gromadzimy podczas rejestracji w naszej usłudze powiadamiania e-mail o dostępności towarów, są wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji powiadomień o dostępności, wysyłając wiadomość do osoby odpowiedzialnej wymienionej na początku. Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie natychmiast usunięty z naszej listy mailingowej utworzonej w tym celu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

8.4 Przypomnienia o koszyku wysyłane pocztą elektroniczną

W przypadku anulowania zakupu u nas przed sfinalizowaniem zamówienia, użytkownik ma możliwość otrzymania jednorazowego przypomnienia pocztą elektroniczną o zawartości wirtualnego koszyka zakupów.

Do wysłania takiego przypomnienia wymagany jest wyłącznie adres e-mail użytkownika. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i może zostać wykorzystane do zwrócenia się do użytkownika osobiście. Do wysyłania wiadomości e-mail stosujemy tzw. procedurę double opt-in, która gwarantuje, że użytkownik otrzyma powiadomienie tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzi swoją zgodę na to, aktywując link weryfikacyjny wysłany na podany adres e-mail.

Aktywując link weryfikacyjny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wysłania przypomnienia o koszyku zakupów. W tym celu przechowujemy adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, aby móc później prześledzić ewentualne niewłaściwe użycie adresu e-mail. Dane gromadzone podczas rejestracji w naszej usłudze powiadomień e-mail są wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji przypomnień o koszyku zakupów, wysyłając wiadomość do osoby odpowiedzialnej wymienionej na początku. Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie natychmiast usunięty z naszej listy mailingowej utworzonej w tym celu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

9) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

9.1 Przesyłanie plików graficznych do przetwarzania zamówień za pośrednictwem funkcji przesyłania

Na naszej stronie internetowej oferujemy klientom możliwość zamówienia personalizacji produktów poprzez przesłanie plików graficznych za pośrednictwem funkcji przesyłania. Przesłany motyw graficzny jest wykorzystywany jako szablon do personalizacji wybranego produktu.

Korzystając z formularza przesyłania na stronie internetowej, klient może przesłać jeden lub więcej plików graficznych z pamięci używanego urządzenia końcowego bezpośrednio do nas za pośrednictwem zautomatyzowanej, zaszyfrowanej transmisji danych. Następnie zapisujemy, przechowujemy i wykorzystujemy przesłane pliki wyłącznie do produkcji spersonalizowanego produktu, jak określono w odpowiednim opisie usługi na naszej stronie internetowej. Jeśli przesłane pliki graficzne zostaną przekazane specjalnym usługodawcom w celu produkcji i przetwarzania zamówienia, użytkownik zostanie o tym wyraźnie poinformowany w kolejnych punktach. Dalszy transfer nie będzie miał miejsca. Jeśli przesłane pliki lub motywy cyfrowe zawierają dane osobowe (w szczególności wizerunki osób możliwych do zidentyfikowania), wszystkie wspomniane operacje przetwarzania będą przeprowadzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Po ostatecznym przetworzeniu zamówienia przesłane pliki graficzne są automatycznie i całkowicie usuwane.

9.2 O ile jest to konieczne do realizacji umowy dostawy i płatności, zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane zleconej firmie transportowej i zleconej instytucji kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Jeśli jesteśmy winni użytkownikowi aktualizacje towarów z elementami cyfrowymi lub produktów cyfrowych na podstawie odpowiedniej umowy, będziemy przetwarzać dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail) podane przez użytkownika podczas składania zamówienia w celu poinformowania go osobiście za pomocą odpowiednich środków komunikacji (np. pocztą lub e-mailem) o nadchodzących aktualizacjach w prawnie określonym terminie w ramach naszego ustawowego obowiązku informowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Dane kontaktowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu informowania go o aktualizacjach należnych od nas i będą przetwarzane przez nas w tym celu wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne dla odpowiednich informacji.

W celu realizacji zamówienia użytkownika współpracujemy również z następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami.

9.3 Współpracujemy z zewnętrznymi partnerami wysyłkowymi w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec naszych klientów. Przekazujemy Twoje imię i nazwisko, a także adres dostawy i, jeśli jest to konieczne do dostawy, Twój numer telefonu partnerowi spedycyjnemu wybranemu przez nas wyłącznie w celu dostawy towarów Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

9.4 Afterbuy

Do przetwarzania zamówień używamy następującego dostawcy: VIA Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Niemcy.

Imię i nazwisko, adres oraz, w stosownych przypadkach, inne dane osobowe są przekazywane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO wyłącznie w celu realizacji zamówienia online. Dane użytkownika będą przekazywane tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne do realizacji zamówienia.

9.5 Order Printer Pro

Do przetwarzania zamówień korzystamy z usług następującego dostawcy: FORSBERG+TWO, Tranegårdsvej 74, 2900, Hellerup, Dania.

Imię i nazwisko, adres oraz, w stosownych przypadkach, inne dane osobowe zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu przetworzenia zamówienia online. Dane użytkownika będą przekazywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne do realizacji zamówienia. Dostawca jest również wykorzystywany do celów księgowych. Dostawca przetwarza przychodzące i wychodzące faktury oraz, w stosownych przypadkach, transakcje bankowe naszej firmy w celu automatycznego rejestrowania faktur, dopasowywania ich do transakcji i tworzenia rachunkowości finansowej w półautomatycznym procesie.

Jeśli dane osobowe są również przetwarzane w tym procesie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej organizacji i dokumentacji naszych transakcji biznesowych.

9.6 Przekazywanie danych osobowych dostawcom usług spedycyjnych

- DHL

Korzystamy z usług następującego dostawcy jako naszego dostawcy usług transportowych: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Niemcy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO przekazujemy dostawcy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu przed dostawą towarów w celu skoordynowania daty dostawy lub powiadomienia o dostawie, pod warunkiem, że wyraziłeś na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia. W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie nazwę odbiorcy i adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ujawnienie będzie miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.
- GLS

Korzystamy z usług następującego dostawcy jako dostawcy usług transportowych: General Logistics Systems Germany GmbH & Co OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Niemcy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, przekazujemy dostawcy adres e-mail i/lub numer telefonu użytkownika przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia. W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie nazwę odbiorcy i adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ujawnienie będzie miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.
- Schenker

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Przekazujemy dostawcy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, pod warunkiem, że wyraziłeś na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia. W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie nazwę odbiorcy i adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ujawnienie będzie miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

9.7 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)

- Amazon Pay

Na tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online następujących dostawców: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności u dostawcy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.
- Apple Pay

W przypadku wybrania metody płatności "Apple Pay" firmy Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem funkcji "Apple Pay" urządzenia końcowego z systemem iOS, watchOS lub macOS poprzez obciążenie karty płatniczej zdeponowanej w "Apple Pay". Apple Pay wykorzystuje funkcje bezpieczeństwa, które są zintegrowane ze sprzętem i oprogramowaniem urządzenia w celu ochrony transakcji. Aby zwolnić płatność, użytkownik musi wprowadzić wcześniej zdefiniowany przez siebie kod i zweryfikować go za pomocą funkcji "Face ID" lub "Touch ID" urządzenia końcowego.

Do celów przetwarzania płatności informacje podane przez użytkownika podczas procesu zamawiania, wraz z informacjami o zamówieniu, zostaną przekazane do Apple w postaci zaszyfrowanej. Następnie Apple ponownie szyfruje te dane za pomocą klucza specyficznego dla dewelopera, zanim dane zostaną przesłane do dostawcy usług płatniczych karty płatniczej przechowywanej w Apple Pay w celu dokonania płatności. Szyfrowanie zapewnia, że tylko strona internetowa, z której dokonano zakupu, może uzyskać dostęp do danych płatności. Po dokonaniu płatności Apple wysyła numer konta urządzenia i dynamiczny kod bezpieczeństwa specyficzny dla transakcji do witryny źródłowej w celu potwierdzenia powodzenia płatności.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane podczas opisanych transferów, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Apple przechowuje zanonimizowane dane transakcji, w tym przybliżoną kwotę zakupu, przybliżoną datę i godzinę oraz informację, czy transakcja została pomyślnie zakończona. Anonimizacja całkowicie eliminuje możliwość jakichkolwiek osobistych odniesień. Apple wykorzystuje zanonimizowane dane do ulepszania Apple Pay oraz innych produktów i usług Apple.

Gdy korzystasz z Apple Pay na iPhonie lub Apple Watch, aby sfinalizować zakup dokonany za pośrednictwem Safari na komputerze Mac, komputer Mac i urządzenie autoryzacyjne komunikują się za pośrednictwem zaszyfrowanego kanału na serwerach Apple. Apple nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych z tych informacji w formacie umożliwiającym identyfikację użytkownika. Możliwość korzystania z Apple Pay na komputerze Mac można wyłączyć w ustawieniach iPhone'a. Przejdź do "Wallet i Apple Pay" i odznacz "Zezwalaj na płatności na Macu".

Więcej informacji na temat ochrony danych za pomocą Apple Pay można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Klarna

Na tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online od następującego dostawcy: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności od dostawcy, u którego dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności u dostawcy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności, w przypadku której dostawca dokonuje płatności z góry (np. zakup na fakturę lub na raty lub polecenie zapłaty), zostanie również poproszony o podanie pewnych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, w stosownych przypadkach dane dotyczące alternatywnego sposobu płatności) podczas procesu składania zamówienia.

W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w określeniu wypłacalności naszych klientów, dane te są przez nas przekazywane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych, a także innych danych (takich jak koszyk zakupów, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenie płatnicze), dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub nieściągalnych długów.

W celu podjęcia decyzji w kontekście sprawdzenia wniosku, oprócz wewnętrznych kryteriów dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, mogą zostać uwzględnione informacje dotyczące tożsamości i zdolności kredytowej z następujących agencji kredytowych:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). O ile wartości punktowe są uwzględnione w wyniku raportu kredytowego, mają one swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.
- Paypal

Na tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online następujących dostawców: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, dla którego dokonuje płatności z góry, dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności u dostawcy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności, w przypadku której dokonujemy płatności z góry, zostanie również poproszony o podanie pewnych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, w stosownych przypadkach dane dotyczące alternatywnego sposobu płatności) podczas procesu składania zamówienia.

Aby zabezpieczyć nasz uzasadniony interes w określeniu zdolności płatniczej użytkownika w takich przypadkach, przekazujemy te dane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych i innych danych (takich jak koszyk zakupów, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenie w zakresie płatności) dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub nieściągalnych długów.

Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). W zakresie, w jakim wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.
- PayPal Checkout

Ta witryna korzysta z PayPal Checkout, systemu płatności online firmy PayPal, który składa się z własnych metod płatności PayPal i lokalnych metod płatności od dostawców zewnętrznych.

Gdy użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub - jeśli jest oferowana - usługi "Zapłać później" za pośrednictwem systemu PayPal, przekazujemy dane dotyczące płatności do PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal") w ramach przetwarzania płatności. Transfer odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności.

W przypadku metod płatności kartą kredytową za pośrednictwem PayPal, poleceniem zapłaty za pośrednictwem PayPal lub - jeśli jest oferowana - "Zapłać później" za pośrednictwem PayPal - PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej. W tym celu dane dotyczące płatności użytkownika mogą zostać przekazane agencjom kredytowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal w określeniu wypłacalności użytkownika. Firma PayPal wykorzystuje wyniki kontroli zdolności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). O ile wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, mają one podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do firmy PayPal. PayPal może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności PayPal "zakup na konto", dane dotyczące płatności zostaną najpierw przesłane do PayPal w celu przygotowania płatności, a następnie PayPal przekaże te dane do Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin ("Ratepay") w celu przetworzenia płatności. Podstawą prawną w każdym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W takim przypadku RatePay przeprowadza we własnym imieniu kontrolę tożsamości i zdolności kredytowej w celu ustalenia wypłacalności zgodnie z zasadą wspomnianą powyżej i przekazuje dane dotyczące płatności agencjom kredytowym na podstawie uzasadnionego interesu w ustaleniu wypłacalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Listę agencji kredytowych, z których usług może korzystać Ratepay, można znaleźć tutaj: https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.

Jeśli użytkownik korzysta z metody płatności lokalnego dostawcy zewnętrznego, jego dane dotyczące płatności zostaną najpierw przekazane do PayPal w celu przygotowania płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W zależności od wyboru dostępnej lokalnej metody płatności PayPal przekaże następnie dane płatności Użytkownika do odpowiedniego dostawcy w celu dokonania płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO:
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy).
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Holandia)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem, Niemcy)
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Rue d'Arlon 82, 1040 Bruksela, Belgia)
- blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, Polska)
- eps (PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2
1200 Wiedeń, Austria)
- MyBank (PRETA S.A.S, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Paris, Francja)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polska).
Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
- SOFORT

Na tej stronie internetowej dostępna jest co najmniej jedna metoda płatności online następującego dostawcy: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności u dostawcy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.
- Stripe

Na tej stronie internetowej dostępna jest co najmniej jedna metoda płatności online następującego dostawcy: Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności od dostawcy, dla którego dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności u dostawcy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności, w przypadku której dostawca dokonuje płatności z góry (np. zakup na fakturę lub na raty lub polecenie zapłaty), zostanie również poproszony o podanie pewnych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, w stosownych przypadkach dane dotyczące alternatywnego sposobu płatności) podczas procesu składania zamówienia.

W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w określeniu wypłacalności naszych klientów, dane te są przez nas przekazywane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych i innych danych (takich jak koszyk zakupów, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenie płatnicze) dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub nieściągalnych długów.

Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). W zakresie, w jakim wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do przetwarzania płatności zgodnie z umową.

10) Marketing online

Google AdSense

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi reklamy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Google AdSense wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Ponadto Google AdSense wykorzystuje również tak zwane "sygnały nawigacyjne" (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji, za pomocą których można rejestrować, gromadzić i analizować proste działania, takie jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie i/lub web beacon (w tym adres IP użytkownika) na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Może to również obejmować transmisję na serwery Google LLC. w USA.

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny zachowania użytkownika w odniesieniu do reklam AdSense. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google AdSense nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Informacje gromadzone przez Google mogą być przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo i/lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.
Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności odczytywanie informacji na urządzeniu końcowym za pośrednictwem plików cookie i/lub sygnalizatorów WWW, będą przeprowadzane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Bez tej zgody Google AdSense nie będzie wykorzystywany podczas wizyty użytkownika na stronie.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w "Narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://www.google.de/policies/privacy/.

11) Usługi analityki internetowej

11.1 Google (Universal) Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), która umożliwia analizę korzystania z naszej witryny internetowej.

Usługa Google (Universal) Analytics jest wykorzystywana na tej stronie internetowej wyłącznie bez użycia plików cookie, co oznacza, że usługa ta w żadnym momencie nie ustawia plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika.

Zamiast tego lokalna pamięć przeglądarki jest wykorzystywana do przechowywania indywidualnego identyfikatora przypisanego przez Google (Universal) Analytics, który umożliwia analizę korzystania z witryny przez użytkownika. W tym celu niektóre informacje o użytkowniku są przetwarzane za pośrednictwem identyfikatora. Zakres tych informacji obejmuje również adres IP użytkownika, który jest jednak skracany przez Google o ostatnie cyfry w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia osobistego.

Informacje te są przesyłane na serwery Google i tam przetwarzane. Może to również obejmować transmisję do Google LLC z siedzibą w USA.

Google wykorzystuje informacje zebrane w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany i skrócony przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w kontekście korzystania z Google (Universal) Analytics będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy, a następnie zostaną usunięte.

Całe opisane powyżej przetwarzanie, w tym przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym używanym w formie identyfikatora, ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Bez zgody użytkownika Google (Universal) Analytics nie będzie wykorzystywane podczas jego wizyty na stronie internetowej. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Aby wycofać zgodę, można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można cofnąć zgodę, klikając poniższy link, aby ustawić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych przez Google Analytics w tej witrynie w przyszłości (ten plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link):
Dezaktywuj Google Analytics

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

Więcej informacji prawnych na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć na stronach https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de i https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Charakterystyka demograficzna
Google (Universal) Analytics korzysta ze specjalnej funkcji "cechy demograficzne" i może wykorzystywać je do tworzenia statystyk, które zawierają stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Odbywa się to poprzez analizę reklam i informacji od dostawców zewnętrznych. Umożliwia to identyfikację grup docelowych na potrzeby działań marketingowych. Zebranych danych nie można jednak przypisać do konkretnej osoby i są one usuwane po przechowywaniu przez okres dwóch miesięcy.

Sygnały Google
Jako rozszerzenie Google (Universal) Analytics, Google Signals może być używane na tej stronie do generowania raportów na różnych urządzeniach. Jeśli użytkownik aktywował spersonalizowane reklamy i połączył swoje urządzenia z kontem Google, Google może, pod warunkiem wyrażenia zgody na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych, w tym konwersje między urządzeniami. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie dane statystyczne. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z analizy na różnych urządzeniach, może dezaktywować funkcję "Spersonalizowane reklamy" w ustawieniach swojego konta Google. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Identyfikatory użytkownika
Jako rozszerzenie Google (Universal) Analytics, funkcja "UserIDs" może być używana na tej stronie. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google (Universal) Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, założył konto na tej stronie i loguje się za pomocą tego konta na różnych urządzeniach, jego działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

11.2 Google Analytics 4

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), która umożliwia analizę korzystania z naszej witryny internetowej.

Domyślnie Google Analytics ustawia 4 pliki cookie podczas odwiedzania strony internetowej, które są przechowywane jako małe moduły tekstowe na urządzeniu końcowym i zbierają określone informacje. Zakres tych informacji obejmuje również adres IP użytkownika, który jest jednak skracany przez Google o ostatnie cyfry w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia osobistego.

Informacje te są przesyłane na serwery Google i tam przetwarzane. Może to również obejmować transmisję do Google LLC z siedzibą w USA.

Google wykorzystuje informacje zebrane w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany i skrócony przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w kontekście korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy, a następnie zostaną usunięte.

Całe opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawienie plików cookie na używanym urządzeniu końcowym, ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.
Bez zgody użytkownika usługa Google Analytics 4 nie będzie wykorzystywana podczas jego wizyty w witrynie. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, należy dezaktywować tę usługę za pomocą narzędzia "Cookie Consent Tool" dostępnego na stronie internetowej.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

Więcej informacji prawnych na temat Google Analytics 4 można znaleźć na stronach https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de i https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Charakterystyka demograficzna
Google Analytics 4 wykorzystuje specjalną funkcję "charakterystyki demograficznej" i może wykorzystywać ją do tworzenia statystyk, które zawierają stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Odbywa się to poprzez analizę reklam i informacji od dostawców zewnętrznych. Umożliwia to identyfikację grup docelowych na potrzeby działań marketingowych. Zebranych danych nie można jednak przypisać do konkretnej osoby i są one usuwane po przechowywaniu przez okres dwóch miesięcy.

Sygnały Google
Jako rozszerzenie Google Analytics 4, Google Signals może być używane na tej stronie do generowania raportów z różnych urządzeń. Jeśli użytkownik aktywował spersonalizowane reklamy i połączył swoje urządzenia z kontem Google, Google może, pod warunkiem wyrażenia zgody na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych, w tym konwersje między urządzeniami. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie dane statystyczne. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z analizy na różnych urządzeniach, może dezaktywować funkcję "Spersonalizowane reklamy" w ustawieniach swojego konta Google. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Identyfikatory użytkownika
Jako rozszerzenie Google Analytics 4, funkcja "UserIDs" może być używana na tej stronie. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, założył konto na tej stronie internetowej i loguje się za pomocą tego konta na różnych urządzeniach, jego działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

11.3 Hotjar

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analityki internetowej następującego dostawcy: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

Za pomocą plików cookie i/lub porównywalnych technologii (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne w sieci Web, algorytmy odczytu informacji o urządzeniu końcowym i przeglądarce) usługa gromadzi i przechowuje pseudonimizowane dane odwiedzających, w tym informacje o używanym urządzeniu końcowym, takie jak adres IP i informacje o przeglądarce, w celu ich oceny na potrzeby analizy statystycznej zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowania. Umożliwia to między innymi ocenę wzorców ruchu (tzw. map ciepła), które pokazują czas trwania wizyt na stronie i interakcji z zawartością strony (np. wpisy tekstowe, przewijanie, kliknięcia i najechania myszą). Pseudonimizacja zasadniczo wyklucza możliwość bezpośredniego odniesienia osobistego. Połączenie z wyraźnymi danymi osobowymi zebranymi w jakikolwiek inny sposób nie ma miejsca.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności odczytywanie lub zapisywanie informacji na używanym urządzeniu końcowym, są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w "narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzaniu zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

12) Retargeting/ Remarketing i śledzenie konwersji

12.1 Remarketing Google Ads

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

W tym celu Google ustawia plik cookie w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika, co automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzonych stron. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania Internetu i aplikacji z jego kontem Google oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu dane osobowe użytkownika zostaną tymczasowo połączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych. W kontekście korzystania z Google Ads Remarketing dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę w "narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

12.2 Platforma marketingowa Google

Ta strona internetowa korzysta z internetowego narzędzia marketingowego Google Marketing Platform operatora Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("GMP").

GMP wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla użytkowników, w celu poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub w celu uniemożliwienia użytkownikowi oglądania tych samych reklam więcej niż jeden raz. Google wykorzystuje identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce, dzięki czemu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto GMP może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę GMP, a następnie za pomocą tej samej przeglądarki wywołuje witrynę reklamodawcy i dokonuje zakupu za pośrednictwem tej witryny. Według Google pliki cookie GMP nie zawierają żadnych danych osobowych.
Ze względu na wykorzystywane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google.

Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy użytkownika zgodnie z naszym stanem wiedzy w następujący sposób: Poprzez integrację GMP, Google otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął na reklamę od nas. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, możliwe jest, że dostawca uzyska i zapisze Twój adres IP. Korzystanie z GMP może również skutkować przesyłaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

Wszystkie opisane powyżej operacje przetwarzania, w szczególności ustawienie plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą wykonywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w "narzędziu zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Politykę prywatności GMP by Google można znaleźć tutaj: https://www.google.de/policies/privacy/.

13) Funkcjonalności witryny

13.1 Youtube

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczki do wyświetlania i odtwarzania filmów od następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Dane mogą być również przesyłane do: Google LLC, USA

Po wywołaniu strony naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy w celu załadowania wtyczki. W tym procesie pewne informacje, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

Jeśli odtwarzanie osadzonych filmów jest uruchamiane za pośrednictwem wtyczki, dostawca wykorzystuje również pliki cookie do gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika, tworzenia statystyk odtwarzania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na konto użytkownika u dostawcy podczas wizyty na stronie, jego dane zostaną bezpośrednio przypisane do konta po kliknięciu filmu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane zostały przypisane do jego konta, musi wylogować się przed kliknięciem przycisku odtwarzania.

Wszystkie wyżej wymienione procesy przetwarzania, w szczególności ustawienie plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, mają miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę za pomocą "Narzędzia zgody na pliki cookie" dostępnego na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

13.2 Logowanie Google

Na naszej stronie internetowej udostępniamy funkcję jednokrotnego logowania od następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Oprócz przesyłania danych do wyżej wymienionej lokalizacji dostawcy, dane mogą być również przesyłane do: Google LLC, USA

Jeśli masz konto u dostawcy, możesz użyć tych danych konta, aby utworzyć konto użytkownika lub zarejestrować się na naszej stronie internetowej.

Podczas odwiedzania tej strony można nawiązać bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerami dostawcy za pośrednictwem tej funkcji logowania, nawet jeśli użytkownik nie ma konta u dostawcy lub nie jest do niego zalogowany. Dostawca otrzymuje w ten sposób informację, że użytkownik odwiedził naszą witrynę. Informacje zebrane w tym zakresie (w tym adres IP użytkownika, jeśli dotyczy) są przesyłane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje te nie są jednak wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i nie są przekazywane stronom trzecim.

Te operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika i interaktywnym projekcie naszej obecności online.

Jeśli użytkownik kliknie przycisk rejestracji, aby zarejestrować się u dostawcy na naszej stronie internetowej przy użyciu danych swojego konta, dostawca przekazuje nam ogólne i publicznie dostępne informacje (identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wiek i płeć) przechowywane na koncie użytkownika wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Przechowujemy i wykorzystujemy dane przekazane przez dostawcę w celu utworzenia konta użytkownika z niezbędnymi danymi (tytuł, imię, nazwisko, dane adresowe, kraj, adres e-mail, data urodzenia), pod warunkiem, że użytkownik udostępnił je dostawcy. I odwrotnie, dane (np. informacje o surfowaniu lub zachowaniach zakupowych użytkownika) mogą być przekazywane przez nas na konto użytkownika u dostawcy na podstawie zgody użytkownika.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

13.3 Logowanie za pomocą Amazon

Na naszej stronie internetowej udostępniamy funkcję jednokrotnego logowania następującego dostawcy: Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Oprócz przesyłania danych do wyżej wymienionej lokalizacji dostawcy, dane mogą być również przesyłane do: Amazon.com Inc, USA

Jeśli masz konto u dostawcy, możesz użyć tych danych konta do utworzenia konta użytkownika lub zarejestrowania się na naszej stronie internetowej.

Podczas odwiedzania tej strony można nawiązać bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami dostawcy za pośrednictwem tej funkcji logowania, nawet jeśli użytkownik nie ma konta u dostawcy lub nie jest do niego zalogowany. Dostawca otrzymuje w ten sposób informację, że użytkownik odwiedził naszą witrynę. Informacje zebrane w tym zakresie (w tym adres IP użytkownika, jeśli dotyczy) są przesyłane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje te nie są jednak wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i nie są przekazywane stronom trzecim.

Te operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika i interaktywnym projekcie naszej obecności online.

Jeśli użytkownik kliknie przycisk rejestracji, aby zarejestrować się u dostawcy na naszej stronie internetowej przy użyciu danych swojego konta, dostawca przekazuje nam ogólne i publicznie dostępne informacje (identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wiek i płeć) przechowywane na koncie użytkownika wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Przechowujemy i wykorzystujemy dane przekazane przez dostawcę w celu utworzenia konta użytkownika z niezbędnymi danymi (tytuł, imię, nazwisko, dane adresowe, kraj, adres e-mail, data urodzenia), pod warunkiem, że użytkownik udostępnił je dostawcy. I odwrotnie, dane (np. informacje o surfowaniu lub zachowaniach zakupowych użytkownika) mogą być przekazywane przez nas na konto użytkownika u dostawcy na podstawie zgody użytkownika.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

13.4 Opinie klientów Google (dawniej Google Certified Merchant Programme)

Współpracujemy z Google w ramach programu "Opinie klientów Google". Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Program ten daje nam możliwość zbierania opinii klientów od użytkowników naszej strony internetowej. Wiąże się to z zapytaniem użytkownika, po dokonaniu zakupu na naszej stronie internetowej, czy chciałby wziąć udział w ankiecie e-mail od Google.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, przekażemy jego adres e-mail do Google. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail od Google Customer Reviews z prośbą o ocenę doświadczenia zakupowego na naszej stronie internetowej. Wystawiona przez użytkownika ocena zostanie następnie połączona z innymi ocenami i wyświetlona w logo Google Customer Reviews oraz w panelu Merchant Center. Ponadto Twoja opinia zostanie wykorzystana w Opiniach sprzedawców Google. Korzystanie z Opinii Klientów Google może również wiązać się z przesyłaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do administratora danych lub Google.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

13.5 Aplikacje na ogłoszenia o pracę przesyłane pocztą elektroniczną

Aktualne oferty pracy są publikowane na naszej stronie internetowej w osobnej sekcji, do której zainteresowane strony mogą aplikować za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres kontaktowy.

Kandydaci muszą podać wszystkie dane osobowe niezbędne do dokonania świadomej oceny, w tym informacje ogólne, takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, a także dowody związane z wynikami i informacje dotyczące stanu zdrowia, jeśli dotyczy. Szczegółowe informacje na temat składania podań można znaleźć w ogłoszeniu o naborze.

Po otrzymaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną dane będą przechowywane i oceniane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszenia. W przypadku pytań korzystamy z adresu e-mail lub numeru telefonu kandydata. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (lub § 26 ust. 1 BDSG), w rozumieniu którego przejście przez procedurę aplikacyjną jest uważane za zawarcie umowy o pracę.

W zakresie, w jakim specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 DSGVO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności) są wymagane od kandydatów w ramach procesu aplikacyjnego, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b. DSGVO. DSGVO, abyśmy mogli korzystać z praw wynikających z prawa pracy oraz prawa dotyczącego zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz wypełniać nasze zobowiązania w tym zakresie.

Łącznie lub alternatywnie przetwarzanie szczególnych kategorii danych może również opierać się na art. 9 ust. 1 lit. h) RODO, jeśli jest przeprowadzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, oceny zdolności kandydata do pracy, diagnostyki medycznej, opieki zdrowotnej lub społecznej lub leczenia, lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej.

Jeśli kandydat nie zostanie wybrany lub jeśli przedwcześnie wycofa swoją aplikację, przekazane przez niego dane oraz cała korespondencja elektroniczna, w tym e-mail z aplikacją, zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od powiadomienia. Okres ten wynika z naszego uzasadnionego interesu w udzielaniu odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania dotyczące wniosku oraz, w razie potrzeby, w celu wypełnienia naszych obowiązków w zakresie dostarczania dowodów zgodnie z przepisami dotyczącymi równego traktowania wnioskodawców.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dostarczone dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (w przypadku przetwarzania w Niemczech w połączeniu z § 26 ust. 1 BDSG) w celu realizacji stosunku pracy.

14) Narzędzia i inne

Judge.me

W celu weryfikacji i publikacji opinii klientów korzystamy z usług następującego dostawcy: Judge.me LLC, PO Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA.

W przypadku przesłania oceny na naszej stronie internetowej, imię i nazwisko, adres e-mail, data i numer zamówienia, a także nazwa i międzynarodowe numery referencyjne (GTIN/ISDNF) są gromadzone, przesyłane do dostawcy i tam oceniane w celu podjęcia decyzji o zasadności oceny klienta dla konkretnego zamówienia. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zagwarantowaniu autentyczności opinii klientów poprzez zapewnienie, że są one związane z transakcją i zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu ocen. Po zakończeniu i zatwierdzeniu recenzji dane są usuwane przez dostawcę.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca powołuje się na standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

15) Prawa osoby, której dane dotyczą

15.1 Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają użytkownikowi następujące prawa podmiotu danych (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych, przy czym należy odnieść się do podanej podstawy prawnej dla odpowiednich przesłanek korzystania z tych praw:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO;
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO;
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • Prawo do wycofania zgody udzielonej zgodnie z art. 7(3) RODO;
 • Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO.

15.2 PRAWO DO SPRZECIWU

JEŚLI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW NA PODSTAWIE NASZEGO NADRZĘDNEGO UZASADNIONEGO INTERESU, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ TAKIEMU PRZETWARZANIU ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO KONTYNUOWANIA PRZETWARZANIA DANYCH, JEŻELI BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU. UŻYTKOWNIK MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

16) Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest mierzony na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania oraz - w stosownych przypadkach - dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresów przechowywania na mocy prawa handlowego i podatkowego).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, przedmiotowe dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach zobowiązań prawnych lub quasi-prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, dane te będą rutynowo usuwane po upływie okresów przechowywania, o ile nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma dalszego uzasadnionego interesu z naszej strony w dalszym ich przechowywaniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO dane te są przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, dane te będą przechowywane do czasu skorzystania przez użytkownika z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 (2) DSGVO.

O ile nie określono inaczej w innych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu dotyczącym konkretnych sytuacji przetwarzania, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.